حامل اسرار - دانلود کتاب
حامل اسرار
                              بسم الله الرحمن الرحیم

حمد بی بدایت و سپاس بی نهایت،خداوندی را سزاست که بر این کمترین منّت نهاد که بتوانم جلد اول کتاب وزین و عرشی شرح مراتب طهارت را به مشتاقان عالم انوار و نفوس مستعده شیّقه به کمال،عرضه کنم. ان شاء الله شاهد روزی باشیم که همگان در سایه لطف حضرت حق (جلّت عظمته) و دعای اولیایش طیّب و طاهر به معنای قرآنیش شوند.ان شاء الله تعالی.

                     "یا طُهر،یا طاهر،یا طهور،یا طیهور،یا طیهار"

                                               شرح مراتب طهارت (جلد اول)                                   

 

      جلد اول      دانلود از سایت پارسا اسپیس      لینک کمکی       دانلود از سایت پارسا اسپیس

      جلد دوم     دانلود از سایت پارسا اسپیس      لینک کمکی      دانلود از سایت پارسا اسپیس

توجه:دوستان عزیز! لطفا برای سلامتی عارف صمدانی،صاحب الفتوحات القلبیّه،زین العارفین و مرشد الواصلین أعنی حضرت علامه حسن زاده آملی (روحی فداه) و شاگرد برجسته ایشان صاحبدل بارع،مهذّب نفوس،أعنی حضرت استاد صمدی آملی (روحی فداه) و بر روح والدین عزیز و گرامی حضرت آقا سه مرتبه صلوات هدیه بفرمایید.


 

فانی | 6:44 - پنجشنبه 1388/07/02


                     بسم الله الرحمن الرحیم

شرح مراتب طهارت                                          آیت الله صمدی آملی«دام ظله»

پیشگفتار مجلس اول مجلس دوم مجلس سوم
مجلس چهارم مجلس پنجم مجلس ششم مجلس هفتم
مجلس هشتم مجلس نهم مجلس دهم مجلس یازدهم
مجلس دوازدهم مجلس سیزدهم مجلس چهاردهم مجلس پانزدهم
مجلس شانزدهم مجلس هفدهم مجلس هیجدهم مجلس نوزدهم
مجلس بیستم مجلس بیست و یکم مجلس بیست و دوم مجلس بیست و سوم
مجلس بیست و چهارم مجلس بیست و پنجم مجلس بیست وششم مجلس بیست و هفتم
مجلس بیست و هشتم مجلس بیست و نهم مجلی سی ام مجلس سی و یکم
تکمله بحث طهارت صلوات صلوات صلوات

 توجه:دوستان گرامی! برای سلامتی حضرت علامه ذوالفنون حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی (ادام الله ظلّهما علی روؤس السالکین) و برای روح والدین گرامی حضرت آقا سه مرتبه صلوات هدیه بفرمایید.

ان شاء الله شاهد روزی باشیم که همه دارای ملکه قدسیّه طهارت باشند. 

فانی | 14:44 - دوشنبه 1388/05/05